Beleidsvoorbereiding

Beleid ontstaat naar de mening van Capae vooral in de uitvoering. Niettemin is het vooraf ontwerpen van beleid nodig. Denken gaat immers aan het doen vooraf, zo ook abstractie aan concrete resultaten. Capae ondersteunt u tijdens het ontwerpproces van beleid. Wij verzamelen en analyseren data en ontwerpen vervolgens het uitvoeringsproces; ook wel uitvoeringsgericht ontwerpen genoemd. Afhankelijk van het type beleid doen wij dit vanuit het perspectief van regelgeving, te behalen resultaten of het bouwen van netwerken van personen.

Telkens brengen wij onze kennis en ervaring van effectieve beleidsrealisatie in voor een optimale beleidsvoorbereiding.