Over Capae

Capae ondersteunt haar opdrachtgevers met het effectief uitvoeren van beleid dat een bijdrage levert aan een beter Nederland. Capae ontstond in 2003 door de samenwerking van twee zelfstandig gevestigde beleidsrealisatoren: Bernard Korfker en Koop van der Wier.

De naam Capae betekent voor ons: bereiken van gewenste effecten. Dat is waar het in beleidsrealisatie om gaat. Maar meer nog dan dat gaat het in beleidsrealisatie om mensen. Beleid is bij uitstek voor en door mensen. Daarom vinden wij ervaring en kennis niet voldoende voor een beleidsrealisator. Continu leren, een diepgevoelde wens voor resultaten die er toe doen en respect voor menselijke verhoudingen kenschetsen de ideale kenmerken van een beleidsrealisator. Dit geldt niet alleen voor onze klanten, maar evenzo voor onszelf.