Rijkswaterstaat

Beleidsvoorbereiding

Een project in zwaar weer. De projectmanager wil een herstart en vindt in Capae een goede redacteur voor het opstellen en vormgeven van het complexe projectplan.

Gemeente Delft

Beleidsvoorbereiding

Welk beleid moet de gemeente Delft voeren omtrent expatriates? Capae onderzoekt en analyseert de expatgemeenschap wonend en werkend in Delft.

Gemeente Rotterdam

Beleidsvoorbereiding en -uitvoering

In opdracht van de directie Veiligheid werkt Capae nauw samen met diverse stadsmariniers in de voorbereiding en uitvoering van veiligheidsacties.

Rijkswaterstaat

Beleidsuitvoering

De sluis- en stuwcomplexen bij Driel, Amerongen en Hagestein worden gerenoveerd. Het project moet worden uitgevoerd met een minimale verstoring van de omgeving. Capae levert de Omgevingsmanager.

Politie Amsterdam-Amstelland

Beleidsuitvoering

Capae leverde een projectleider voor het implementatieteam van het communicatiesysteem C2000.

Deelgemeente Charlois, Rotterdam

Beleidsuitvoering

Het beleid is het tegengaan van fysieke verloedering van oude stadswijken. Capae activeert tientallen VvE's en zorgt ervoor dat eigenaren (weer) sparen voor onderhoud aan hun bezit.

Gemeente Rotterdam

Beleidsuitvoering

De gemeente wil een blok woningen en winkels met achterstallig onderhoud fysiek verbeteren. Capae levert de projectmanager.

Rijkswaterstaat

Beleidsuitvoering

Capae levert een projectmanager voor de ontwikkeling van een systematiek voor personele capaciteitsmanagement.

Stichting Europese Jongerenhoofdstad

Beleidsuitvoering

2009: Rotterdam is de eerste Europese Jongerenhoofdstad. Capae levert projectleiders aan de organisatie YOUR WORLD.

Hoogheemraadschap Rijnland

Evaluatie

Het grootste baggerproject van Nederland met een complexe uitvoering. Capae onderzoekt en analyseert het projectteam en komt met concrete adviezen voor de toekomst.

VROM Inspectie

Evaluatie

De Projectgarage verhoogt het rendement en de toekomstbestendigheid van een project én een intern werkproces.

Gemeente Den Haag

Evaluatie

Het Jongereninterventieteam (JIT) maakt gebruik van De Projectgarage, een evaluatiemethode die het team snel van bruikbare adviezen voorziet.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Evaluatie

Een publiek-private samenwerking voor het organiseren van een festival. De samenwerking verloopt problematisch. Capae vindt de oorzaken en doet voorstellen voor verbetering.

Gemeente Rotterdam

Training

De gemeente introduceert het gebiedsgericht werken. Op verzoek organiseert Capae een Masterclass gericht op het leiden van samenwerkingsprocessen in wijken.

Bestuursacademie

Training

Capae verzorgt een module voor de leergang 'Adviseur lokale overheid' en geeft trainingen projectmanagement bij gemeenten.