Koop van der Wier

Beleidsrealisator

"De opdrachtgever substantieel verder helpen. Dat is het leidmotief van Capae."

Bernard Korfker

Beleidsrealisator

"Ik breng complexe uitvoeringskwesties terug tot de essentie en bouw daar omheen goed werkende teams. Dat inspireert."