Evaluatie

Evaluaties vormen een onderdeel van het leervermogen van uw organisatie. Capae evalueert uw project, uw team en uw resultaten. Wij kijken met een geoefende blik en versterken de essentie. Adviezen uit onze evaluaties zijn direct toepasbaar binnen uw organisatie. De evaluatie wordt daarmee al op korte termijn de investering waard.

Capae past drie specifieke vormen van evalueren toe.

  • De Vitaliteitmeter creëert inzicht in de sterke en zwakke elementen van integrale wijkteams. Alle teamleden vullen vooraf via internet een enquête in, waarna een rapportcijfer voor de samenwerking wordt gegeven. In een teamsessie van twee uur analyseren wij daarna de kracht en de mogelijkheden van het samenwerkingsverband. Toe te passen door integrale wijkteams.
  • De Projectgarage: Een APK voor projecten met aandacht voor circa zeventig controlepunten. De Projectgarage heeft een laag bureaucratisch gehalte (geen papierwinkel, lage kosten) waardoor zij ook geschikt is voor opdrachtgevers met een smalle beurs en weinig tijd voor reflectie. Toe te passen tijdens het project.
  • Het Projectonderzoek: Een op maatwerk gerichte vorm van evalueren. Toe te passen zowel tijdens als na het project.